Virtual security officer

Koncept Virtuelnog portira bezbednosti je sada prihvacena realnost kao rezultat tri značajna faktora:

  • 1) Mogucnosti internet tehnologija rastu a troškovi opadaju.
  • 2) Internet protok je sve više dostupan i ubrzava se rast dok troškovi opadaju.
  • 3) Na kraju, ekonomija nas primorava da prihvatimo kreativne aplikacije kao što je virtuelni oficir bezbednosti.

Ogromna većina današnjih monitoring službi su i dalje reaktivni. Operateri čekaju alarme ili druge okidače da bi reagovali. Čak usluge koje pružaju patrole i pratnja i dalje funkcionišu u reaktivnim načinima razmišljanja. Control eye monitoring je proaktivan servis koji povećava vrednost u svakom trenutku. Control eye monitoring je najisplativiji način da sebi osigurate bezbednost.

Naši Virtualni službenici imaju pristup mnostvu interaktivnih uredjaja i sistema koji omogućavaju intervenciju i odgovor na dogadjaj. Aktiviranje vrata i kapija, zaključavanja, bezbednost ili gašenje sistema, pored blic svetala i sirena, tako da imate osećaj kao da su zaista naši službenici bili tu.

Pozovite već danas da razgovaramo o tome kako da naš Virtuelni službenik bude aktiviran da zaštiti vašu imovinu.

Ponude se prave isključivo nakon što ovlaštena osoba iz Control eye doo obidje objekat koji treba da se štiti, uradi bezbedonosnu procenu i zatim predloži najbolje rešenje za taj objekat.

Cenovnik u PDF formatu možete preuzeti sa ovog linka.