Monitoring Station Video Verification

Control Eye pruža pouzdanu video verifikaciju resenja za monitoring stanice.

Dokazano je da će lažni alarmi biti znatno smanjeni gdje monitoring centri koriste video verifikaciju, da vizuelno identifikuju izvor alarmnih dogadjaja. Video verifikacija pomaže operaterima kada je potrebno da utvrde da li da alarm prijave vlastima ili ne.

Najosnovnija forma Video verifikacije je mesto gde je snimljeni video povezan sa alarmnim dogadjajem prosledjen monitoring stanici. To je obično u obliku niza mirnih sličica u JPEG format ili kratkog video snimka, sto zavisi od kvaliteta internet veze.

Praćenje snimljenog videa, generalno je prihvatljivo za praćenje objekta i prostorija. Naravno, sve ostaje u diskeciji predplatnika, jer je postovanje predpatnikove privatnosti najvažnije.

Ponude se prave isključivo nakon što ovlaštena osoba iz Control eye doo obidje objekat koji treba da se štiti, uradi bezbedonosnu procenu i zatim predloži najbolje rešenje za taj objekat.

Cenovnik u PDF formatu možete preuzeti sa ovog linka.