Kontrola pristupa

Visokoprofesionalni sistemi za kontrolu pristupa omogućavaju visoki stepen sigurnosti. Postavljanjem čitača (barcode, magnetni, RF, biometrijski) na odgovarajuća mesta (van i unutar objekta), omogućava se pristup prostorijama. Korisnici imaju definisane nivoe pristupa, što znači da mogu da uđu samo u one prostorije za koje su autorizovani. Svaki neovlašćeni ulazak ili pokušaj ulaska se memoriše i u skladu sa stepenom bezbednosti aktivira odgovarajuća akcija (na primer: pokušaj ulaska neovlašćenog lica u deo zgrade gde nema pravo pristupa će se samo memorisati, a pokušaj ulaska u magacin gotovih proizvoda će se memorisati i aktivirati službu obezbeđenja).

Kompletan sistem moguće je povezati sa računarom kojim se nadgleda rad sistema, dobijaju izveštaji o korišćenju za korisnike, prostorije itd. Sistem takođe može da upravlja klimatizacijom, rasvetom, liftovima (na primer: u delovima zgrade gde nema radnika sistem sam gasi rasvetu i smanjuje klimatizaciju po potrebi).

Sistem takođe registruje vreme provedeno na poslu i formira izveštaj koji se veoma lako koristi za izračunavanje i obračun plata.

Jednostavnost rukovanja i kvalitetna izrada čine ovaj sistem veoma moćnim. Pošto je sistem modularan, nadogradnja se svodi na jednostavno dodavanje i proširenje postojećeg sistema novim opcijama.

Cenovnik u PDF formatu možete preuzeti sa ovog linka.