Instalacija Video Nadzora

Dok su se u prošlosti kamere video nadzora koristile isključivo za nadgledanje, danas je, prvenstveno zahvaljujući primeni digitalne tehnologije, sastav video nadzora sastavni deo interaktivnog sastava tehničke zaštite. Spoljašnje ili unutrašnje, skrivene ili za specijalne namene, kamere mogu biti kontolisane ručno ili automatski, pomoću detektora kretanja, a njihov signal se može pratiti u realnom vremenu na monitorima koji prikazuju slike od jedne do neograničenog broja kamera, ili se pak pohranjivati na tvrdi disk digitalnih snimača. Pored  prikaza slike na TV-u, monitoru računara i mobilnim telefonima, moguće je istu pratiti na internet stranici kojoj možete pristupiti s bilo kog računala ili GSM telefona koji imaju pristup internetu bilo kad i bilo gde.

Svakodnevnim usavršavanjem tehnologija i mogućnosti video nadzora su se drastično povećale. CCTV (televizija zatvorenog kola) je imala funkciju snimanja i obezbeđenja imovine, dok su se danas korišćenjem interneta njene mogucnosti mnogostruko povećale. Primeri korišćenja video nadzora su promocije putem interneta, nadgledanje teško dostupnih mesta, nadgledanje prometnih raskrsnica, nadgledanje rada u pogonima i mnogi drugi.

Pored ovoga, video nadzor ima veliku ulogu u prevencijama pokušaja razbojništva i omogućavanja identifikacije počinitelja. Naime, svaki kriminalac će dobro razmisliti da li je vaša imovina za njega prava prilika ako zna da postoje kamere čiji se video zapis pohranjuje i pruža mogućnost za naknadnu identifikaciju. Ugradnjom sistema video nadzora, eventualne štete od razbojništva smanjuju se i do 4-5 puta!

Cenovnik u PDF formatu možete preuzeti sa ovog linka.